12 มีนาคม 2562 เชียงใหม่ยังพบจุดความร้อนถึง 121 จุด ค่า PM2.5 อยู่ระดับกระทบสุขภาพ

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/7M0vN6b

ที่จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะมีคำสั่งปิดป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ซึ่งเป็นจุดที่พบการลักลอบเผาป่าไปแล้ว แต่ยังพบจุดความร้อนสะสมสูงถึง 121 จุด เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟป่า โดยค่า PM2.5 เช้านี้ อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขณะที่ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง ระบุว่าวันนี้ไม่สามารถขึ้นทำฝนหลวงได้ เนื่องจากความชื้นในอากาศต่ำ ด้านเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดน้ำพุรอบคูเมือง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เช่นเดียวกับตึกสูงหลายแห่งที่มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควันในเบื้องต้น.-สำนักข่าวไทย